ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತು KSRTC ಬಸ್ ಸಂಚಾರ

KSRTC Buses run to Kerala After 9 Month snr

ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ 

9 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ