Special Bhavishya July 20

ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭದ ದಿನ

ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ರಾಹುಗಳಿದ್ದು, ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹರಾಶಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ , ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ-ಕೇತುಗಳ ಯುತಿ ಇದೆ. ಚಂದ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

The Secret Of Chamundeshwari
Special Bhavishya July 16
Dina Bhavishya July 16
Vastu tips for successful life
Weekly Horoscope July 15
Today Panchanga July 14
Special Bhavishya July 14
Dina Bhavishya July 14
Daily Panchanga july 13
Special Bhavishya july 13
Daily Panchanga july 12
Special Bhavishya July 12
Dina Bhavishya July 12
Daly Panchanga july 11
Dina Bhavishya July 11
Swastik symbol for positive energy
July 10 th horoscope
Dina Bhavishya July 9
Daily Panchanga July 9
Special Bhavishya July 9
Weekly Horoscope July 8
Panchanga Special
Special Bhavishya July 7
Dina Bhavishya July 7
Daily Panchanga July 6
Special Bhavishya July 6