Hockey

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಸ್ಪೇನ್‌ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ನೇತೃತ್ವ

ರಾಣಿ ರಾಂಪಾಲ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಸವಿತಾ ಪೂನಿಯಾರನ್ನು ಉಪನಾಯಕಿ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.