ATM

ಎಟಿಎಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ : ಏನೀ ಸಾಧನೆ..?

ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಹಿಸುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಓರ್ವನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯಿದು. 

Kerala electricity
Koppal
Koppal
Koppala
Preetham
Koppal DC
Koppala
Koppal youth Flag Hoist
Kiki Dance
police arrest
Koppala farmer
Police
Koppala girl
koppala