ಬಾಣಂತಿಗೇಕೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ? ಖಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್

ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಡೀ ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಷಿ. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಬರಬಹುದು.

Gol gappe
Women
Online shopping
Soya protein
Banana
Pav bhaji
Tulsi
Food
Banana
love letter
Couples
Red wine
durga
porn site
Kitchen
Lip balm
Shanka
woman bra 2
Supermom Meteorologist
Radish
Women
Women
Graff Diamonds Hallucination
ಪಿ ಪಿ ದ್ವೀಪ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್