relationship

Chinese boy

5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌ಗೆ 15 ಪೇಜಿನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ...!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ತಾನೇ? ಅದೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ  ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌ಗೆ 15 ಪೇಜಿನ ಸಿವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!

Couples
Relationship
Couples
Relationship
Couples
Helicopter parenting
office
Kiss
illegal love
Ancient time women
Health
Mother and son
Relationship
Importance of morning shower/Bath
Kyle Gordy
kids watching phone
watching video on phone
Romance couple
Time taken to be bestfriends
Couples
Couples
Girl health and lifestyle
Women & Dog
Couples
Astrology