Auto Photo

Yezdi roadking
ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಭಾರತದ 10 ಜಾವಾ-ಯೆಝೆಡಿ ಬೈಕ್!

ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಭಾರತದ 10 ಜಾವಾ-ಯೆಝೆಡಿ ಬೈಕ್!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಮೋಟರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 1960ರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 1996ರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. 1973ರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಬೈಕ್ ಯಝಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಡಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 1971ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜಾವಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ಸ್ ರಸ್ಟೋಮ್ ಹಾಗೂ  ಫಾರುಖ್ ಇರಾನಿ, ಯೆಜೆಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೊರತಂದರು. ಜಾವಾ ರೋಡ್‌ಕಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಡಿಲಕ್ಸ್, CLII ಹಾಗೂ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ 10 ಯಝೆಡಿ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.