Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಮನೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗೋ, ಪೇಂಟಿಗೋ?

ಛಾವಣಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಛಾವಣಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Video Top Stories