ಅಗಸ್ಟಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ‘ಮಿಸ್‌ ಗಾಂಧಿ’, ‘ಇಟಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ರ’

ED s Supplementary Chargesheet Mentions Mrs Gandhi

ಅಗಸ್ಟಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ‘ಮಿಸ್‌ ಗಾಂಧಿ’, ‘ಇಟಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ರ’| ಎ.ಪಿ. ಎಂದ್ರೆ ಅಹ್ಮದ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಎಂದ ಮಿಶೆಲ್‌: ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್‌| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅಗಸ್ಟಾ ಉರುಳು?