Negative Thoughts  

(Search results - 1)
  • negative thoughts

    LIFESTYLE31, Jul 2019, 5:27 PM

    ಅವರನ್ನು ಅವರಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಬಿಡಿ!

    ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಾಗಲೀ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಸರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಬಯಸಿದ್ದು ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ದೊರೆತರೆ ಸಾಕೆನ್ನುಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.