'ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ..' 1900ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಮಿಲೆವಾ ಮಾರಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವಿದು.

ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರದ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಪತ್ನಿ ಮಿಲೆವಾ ಮಾರಿಕ್ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.

ಅಸಲಿಗೆ ಮಿಲೆವಾ ಮಾರಿಕ್ ಕೂಡ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದು, "Einstein's Wife: The Real Story of Mileva Einstein-Maric," ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆವಾ ಕುರಿತು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'Theory of Relativity' ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಿಲೆವಾ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಿಲೆವಾ, 'Theory of Relativity' ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಡೇವಿಡ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಸಿಡಿ, ರುತ್ ಲೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲೆನ್ ಇಸ್ಟರ್ಸನ್ ಅವರಂತ ಲೇಖಕರು ಮಿಲೆವಾ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಿಲೆವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಮಿಲೆವಾ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.