ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ವಿಶೇಷತೆ

06-12-18 - ಗುರುವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಶರದೃತು
ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ
ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 01.36 ರಿಂದ 03.01
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 06.30 ರಿಂದ 07.55
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 09.20 ರಿಂದ 10.45