ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 12/02/2019                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ (10-48 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ (05-35 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಶುಕ್ಲ ಯೋಗೇ  (11-27 pm ರವರೆಗೆ)                                                        
ವಣಿಜ : ಕರಣೇ (03-54 pm ರವರೆಗೆ)                                                  
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                     
 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-47 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-21 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ರಥಸಪ್ತಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಜಯಂತಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*03-29 pm ಇಂದ 04-56 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-39 am ಇಂದ 11-07 am                                                               
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-34 pm ಇಂದ 02-01 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                        
 05-07 pm ರಿಂದ 06-46 pm ರವರೆಗೆ