ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸೂಕ್ತ

Comments 0
Add Comment