ನೀವು ಬಳಸುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ?

First Published 11, May 2020, 4:30 PM

ಪಿರೀಯಡ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.  ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬರುವ  ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳಿವು....  
 

<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p>ಕಾಟನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯೋನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>

ಕಾಟನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯೋನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

<p>ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.&nbsp;</p>

ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. 

<p>ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ &nbsp;ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p>

ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ  ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

<p>ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ನನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ರಾಶಸ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ನನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ರಾಶಸ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

<p>ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಧರಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಹುಬೇಗ ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕು ತಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಧರಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಹುಬೇಗ ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕು ತಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 14,000- 18,000 ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ.</p>

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 14,000- 18,000 ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ.

<p>70% ಹೆಂಗಸರು ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅವರೇ &nbsp;ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ಪ್ಯಾಡ್‌ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ.</p>

70% ಹೆಂಗಸರು ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅವರೇ  ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ಪ್ಯಾಡ್‌ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ.

loader