ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿವೇಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ ?

Ladies Sex opinions
Highlights

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ  ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಲಿಂಗರತಿ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.  ಪುರುಷರ ಸಲಿಂಗರತಿನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ' ಇದು ಪೋರ್ನ್ ವೆಬ್'ಸೈಟ್'ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ.

loader