ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗೋ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಂಥ ಇದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು. ಗಂಡಸರ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. 

 • ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
 • ಹೆಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಉಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
   
 • ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಹಿ ಹೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
   
 • ಅವರಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಾಗೂ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
 • ‘ಗಂಡಸರಿಗೇಕೆ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ?' ಎಂಬುವುದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 
 • ಈ ತೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಜತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್  ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
 • 100ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತದೆ.
 • ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡುವಂತೆ ಗಂಡಸರನ್ನೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಡುತ್ತದೆ.