ಬೆಂಗಳೂರು(ಡಿ.31) ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು.. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.

"
 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"