ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಶಿಶು: ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು

First Published Feb 8, 2021, 3:31 PM IST

ದೇಹವು ಮೊದಲೇ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮೂರು ವಾರ ಮೊದಲು ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.