‘ಸುವರ್ಣ’ ಅಮ್ಮಂದಿರು: ಕಚೇರಿಯನ್ನೂ ಮಗುವೆಂದೇ ಬಗೆದರು!

First Published 12, May 2019, 1:28 PM

A mother's love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dates all things and crushes down remorselessly all that stands in its path - Agatha Christie

ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ

ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ

ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜಗತ್ತು ಅಮ್ಮಾ..

ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜಗತ್ತು ಅಮ್ಮಾ..

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ.

ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ ಮರೆಯಲಿ ನಿಂತೆ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮಯಿಯ...

ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ ಮರೆಯಲಿ ನಿಂತೆ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮಯಿಯ...

ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳೇ ತುಂಬಬಲ್ಲಳು.

ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳೇ ತುಂಬಬಲ್ಲಳು.

ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ದೇವರು ದೇವರಿಗೂ ದೇವರು.

ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ದೇವರು ದೇವರಿಗೂ ದೇವರು.

ಸಾವಿರ ಪದಗಳ ಬೆರೆಸಿದರು ಸಾಲದು ಇವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು, ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವ ಕಳೆದರೂ ಸಾಲದು ಇವಳ ಋಣ ತೀರಿಸಲು.

ಸಾವಿರ ಪದಗಳ ಬೆರೆಸಿದರು ಸಾಲದು ಇವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು, ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವ ಕಳೆದರೂ ಸಾಲದು ಇವಳ ಋಣ ತೀರಿಸಲು.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ, ಆಕಾರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು 'ಅಮ್ಮಾ'

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ, ಆಕಾರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು 'ಅಮ್ಮಾ'

ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವವಳು ತಾಯಿ.

ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವವಳು ತಾಯಿ.

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನು ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುವವಳು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ.

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನು ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುವವಳು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ.

ಜಗದಿ ಒಲವ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಕವಿಗಳು ನೂರಾರು ಬೇಕೆ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ಅಮ್ಮ' ಎಂದರೆ ಸಾಕೆ

ಜಗದಿ ಒಲವ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಕವಿಗಳು ನೂರಾರು ಬೇಕೆ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ಅಮ್ಮ' ಎಂದರೆ ಸಾಕೆ

loader