ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದು ಕತ್ರಿನಾ ಬಯಸಿರುವುದು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಚೆಂದ ಇನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕರೀನಾಳ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವ ಕತ್ರಿನಾ ‘ನಾನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬೇಡದ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚೆಂದದ ಆಸೆ ಈಗ ಕತ್ರಿನಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರಲೂಬಹುದು.

‘ನಾನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' - ಕತ್ರಿನಾ

ಸಾರಾ ಅಲಿಖಾನ್‌ಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌!