ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್

New Option on Facebook Soon
Highlights

ಶೀಘ್ರವೇ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಳಕೆ ದಾರರನ್ನು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವರ್ಗ- ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಂಗಡಿಸಲಿದೆ.

ಲಂಡನ್: ಶೀಘ್ರವೇ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಳಕೆ ದಾರರನ್ನು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವರ್ಗ- ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಂಗಡಿಸಲಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೃಹ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ 2016 ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಳಕೆ ದಾರರು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

loader