ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ. 21): ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ನಭೋಮಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ, ಅಭುಧಾಬಿ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..! 

"

ಗ್ರಹಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೌತುಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

"

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಭೋಮಂಡಲದ ಕೌತುಕವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

"

ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಭೋಮಂಡಲದ ಕೌತುಕ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವರವರು ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ..!

"

ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಕ್ತವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ  ಪಾರ್ಶ್ವ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಕೌತುಕವೇ ಸರಿ. 

"