ದಿನಾಂಕ : 06/03/2019

ವಾರ : ಬುಧವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ

ಶಿಶಿರ ಋತೌ

ಮಾಘ ಮಾಸೇ ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (08-11 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು

ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರೇ (05-11 pm ರವರೆಗೆ)

ಸಿದ್ಧ ಯೋಗೇ (03-22 pm ರವರೆಗೆ)

ಚತುಷ್ಪಾದ : ಕರಣೇ (08-22 am ರವರೆಗೆ)

ಉಪರಿ ನಾಗವಾನ್ (09-33 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕುಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ   ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-37 am

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು

ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *12-31 pm ಇಂದ 02-00 pm  

ಯಮಗಂಡಕಾಲ 08-03 am ಇಂದ 09-33 am  

ಗುಳಿಕಕಾಲ 11-02 am ಇಂದ 12-31 pm