‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 16/02/2019                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
 ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ (11-01 am ರವರೆಗೆ)                                 
  ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                   
 ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ (03-29 pm ರವರೆಗೆ)                                                    
   ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗೇ  (11-59 pm ರವರೆಗೆ)                                                      
 ಭದ್ರ : ಕರಣೇ (11-01 am ರವರೆಗೆ)                                                  
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಿಥುನ    
‌                         ‌                                                                      
 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                             
 🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-46 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-22 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                      
  🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಜಯಾ ಏಕಾದಶಿ, ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *09-38 am ಇಂದ 11-06 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
02-01 pm ಇಂದ 03-29 pm                                                          
     🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-43 am ಇಂದ 08-11 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
09-45 am ರಿಂದ 11-13 am ರವರೆಗೆ