ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

First Published 4, Sep 2018, 4:13 PM IST

ಲಕ್ಷ್ಮಿ : ಕಮಲ, ಸೇವಂತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ : ಕಮಲ, ಸೇವಂತಿ

ಶಿವ: ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ , ತುಂಬೆ, ಲಿಂಗದ ಹೂವು, ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವು

ಶಿವ: ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ , ತುಂಬೆ, ಲಿಂಗದ ಹೂವು, ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವು

ಸರಸ್ವತಿ: ಪಾರಿಜಾತ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಮಲ

ಸರಸ್ವತಿ: ಪಾರಿಜಾತ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಮಲ

ಪಾರ್ವತಿ : ದಾಸವಾಳ, ಚಂಪಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಪಾರ್ವತಿ : ದಾಸವಾಳ, ಚಂಪಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ : ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ : ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.

ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ : ತುಳಸಿ

ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ : ತುಳಸಿ

ಹನುಮ : ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಹಾರ

ಹನುಮ : ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಹಾರ

ಗಣೇಶ : ಗರಿಕೆ ಅಥವ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವು

ಗಣೇಶ : ಗರಿಕೆ ಅಥವ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವು

loader