ಗುಡ್‌ಬೈ 2018: ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾಂಡೋಮ್‌!

First Published 27, Dec 2018, 2:00 PM IST

ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಅಂಟುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಂಥ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಫಲವೋ, ಏನೋ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟ 2018ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಾಂಡೋಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್ ಆಗಿವೆ?

ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಅಂಟುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಂಥ  ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರ  ಫಲವೋ, ಏನೋ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟ  2018ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಾಂಡೋಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್  ಆಗಿವೆ?

ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಅಂಟುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಂಥ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಫಲವೋ, ಏನೋ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟ 2018ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಾಂಡೋಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್ ಆಗಿವೆ?

ಡ್ಯುರೆಕ್ಸ್

ಡ್ಯುರೆಕ್ಸ್

ಟ್ರೋಜನ್

ಟ್ರೋಜನ್

ಕಾಮಸೂತ್ರ

ಕಾಮಸೂತ್ರ

ಮೂಡ್ಸ್

ಮೂಡ್ಸ್

ಸ್ಕೈನ್

ಸ್ಕೈನ್

ಮ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಸ್

ಮ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಸ್

ಸ್ಕೋರ್

ಸ್ಕೋರ್

ಕೊಹಿನೂರ್

ಕೊಹಿನೂರ್

ಬಿಬಾಯ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್

ಬಿಬಾಯ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್

ಪ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್

loader