ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌‌ಗೂ ಸೈ ಎನ್ನೋ ಸೀರೆ

First Published 29, Jul 2018, 3:58 PM IST

ನೌವಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್

ನೌವಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್

ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೀರೆ

ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೀರೆ

ಬೆಂಗಾಲಿ ಶೈಲಿ

ಬೆಂಗಾಲಿ ಶೈಲಿ

ಗುಜರಾಥ್ ಶೈಲಿ

ಗುಜರಾಥ್ ಶೈಲಿ

ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ. ಇದು ಹಳೇ ಮಾದರಿಯಾದರೂ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ. ಇದು ಹಳೇ ಮಾದರಿಯಾದರೂ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ಮರಾಠಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮರಾಠಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮರ್ಮೆಡ್ ಲುಕ್

ಮರ್ಮೆಡ್ ಲುಕ್

ಓಪನ್ ಸ್ಟೈ

ಓಪನ್ ಸ್ಟೈ

ರಾಜರಾಣಿಯಂತೆ

ರಾಜರಾಣಿಯಂತೆ

ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಥರ

ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಥರ

ಕೊರ್ಗ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಕೊರ್ಗ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ

ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ

ಮ್ತಾಜ್ ಮಾದರಿ

ಮ್ತಾಜ್ ಮಾದರಿ

ತುಂಡುಗಚ್ಚೆಯಂತೆ

ತುಂಡುಗಚ್ಚೆಯಂತೆ

ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತೀಕ ಸೀರೆ

ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತೀಕ ಸೀರೆ

ಲೇಹೆಂಗಾ ಸ್ಟೈಲ್

ಲೇಹೆಂಗಾ ಸ್ಟೈಲ್

loader