ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಜನರು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ? 

ಕಲೆ ರಹಿತ ಮುಖ: ಮುಖ ಕಲೆ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಣೆ:  ಪಿಂಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 

ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ: ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಎಣ್ಣೆ ತ್ವಚೆ : ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದರೆ, ಮುಖದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ : ಕೈ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು: ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಲೆ ರಹಿತ, ಸುಂದರ ವದನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿನ ಮದ್ದು....