ದೆಹಲಿ(ಮೇ.09): ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಆಯ್ದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈನಿಕ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.

'ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಡಿ!'

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ & ಸ್ಕೂಲ್ (ಸಿಎಂಪಿ ಸಿ & ಎಸ್) ಮೇ 8 ರಂದು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಟೊಕಾಲ್ ಅನುಸರಿಸಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 83 ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಸೈನ್ಯ ಮಾತ್ರ.

ಈ ಮಹಿಳೆಯರು 61 ವಾರಗಳ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.