ಉಪ್ಪಿ ಜತೆ 'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಫೋಟೋಸ್..

First Published 14, Jun 2017, 4:12 PM

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 'ಎ'. ಹೆಸರೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ 'ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ. ಉಪ್ಪಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ನಟನೆ ಜತೆಗೆ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಅವರೇನಾ?

ಎಕೆ 47, ಎ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಾಂದಿ ಖೈದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರು.

ಎಕೆ 47, ಎ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಾಂದಿ ಖೈದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರು.

ಉಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ A.

ಉಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ A.

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

'ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಚಾಂದಿನಿ ಇವರೇನಾ?

loader