ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸಿಎಸ್ಎಂಆರ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಾಥಾ

First Published Nov 30, 2016, 12:49 PM IST