ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು

First Published Feb 5, 2021, 4:12 PM IST

ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ಆಯಾಸ, ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಭ್ಭಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು ಇವು.