ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ..? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

First Published Feb 25, 2021, 3:15 PM IST

ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಓಟ, ಈಜು, ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಂತೆ, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಏನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಹವು ಇಡೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.