ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ

First Published Mar 4, 2021, 4:23 PM IST

ಮೆಹೆಂದಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಹೆಂದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಂಪಾದ ಮೆಹೆಂದಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಂಡರೆ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಸಂತೋಷ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಹೆಂದಿ ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?