ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ, ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ!

First Published Jan 16, 2021, 2:02 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಅಗ್ಗ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜನವರಿ 16ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್