ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಅಗ್ಗ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸ!

First Published Mar 2, 2021, 4:48 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 02ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್