ಕೆಲವು ಜನರು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್.

ಬೆದರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಬುದಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವುದೇ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಾವು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಲಿಯಾ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸಾ?

ನಾವು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗಾಗದಂತೆ, ನೋವಾಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಂದ ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.