ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): 'ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ'? ಇದು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ & ಡಿಸೈರ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 28.4 /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 5.55 ಲಕ್ಷ  -ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ), ರೂ 6.2 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಮಾರುತಿ ಸಿಯಾಜ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 28.09/ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ ರೂ 9.2 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 27.4 /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 6.35 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಮಾರುತಿ ಬಲೇನೋ 


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 27.39 /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್ 
ಬೆಲ: ರೂ 6 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಹೊಂಡಾ ಜಾಝ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 27.4  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 8.25 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 27.28 ಕಿ.ಮೀ  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 3.79 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಫೋರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೈರ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 26.1  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 6.15 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 25.6  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಡೀಸೆಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 9.75 (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 25.17  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 2.83 ಲಕ್ಷ  (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)

ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಟೋ 800


ARAI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈಲೇಜ್: 23.7  /ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್
ಇಂಧನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಬೆಲ: ರೂ 2.87 ಲಕ್ಷ (ಏಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)