ಅಬ್ಬಾ, ಹಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದೇನೋ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುವಂಥ ಭಾವ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಯ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತರಾದರೂ, ಹಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲವುದು ಪಾಪವೆಂದೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು. ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. 

ಇನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಎರಡೂ ಫಲಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಶುಭ? 

 • ತಲೆ ಮೇಲೆ  ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. 
 • ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಬಹುದು. 
 • ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಧನಾಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 
 • ಮೇಲ್ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕರಗುವುದು. ಕೆಳ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. 
 • ಬಲಗಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. 
 • ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ವೈರಿಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 
 • ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.
 • ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಬೇಸರ, ಅಸಂತೋಷ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
 • ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ, ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧಿ. 
 • ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.