ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.56 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.35
ರಾಹುಕಾಲ: 03.00  04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00  10.30, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:  12.00 01.30