ದಿನಾಂಕ : 25/09/2018

ವಾರ : ಮಂಗಳವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸೇ

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ

ಪೌರ್ಣಿಮ್ಯಾ (07-07 am ರವರೆಗೆ)

ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು

ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ (01-01 am ರವರೆಗೆ) ವೃದ್ಧಿ,

ಯೋಗೇ (03-31 am ರವರೆಗೆ)

ಬವ : ಕರಣೇ (08-22 am ರವರೆಗೆ)

ಉಪರಿ‌ ಬಾಲವ (08-42 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ*‌ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೀನ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-10 pm
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು
ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *03-12 pm ಇಂದ 04-42 pm

ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-11 am ಇಂದ 10-41 am

ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-11 pm ಇಂದ 01-42 pm