ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ವರ್ಷ 

ಋತು ಶ್ರಾವಣ 

ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ

ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ

ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ರಾಹುಕಾಲ : 09.16 ರಿಂದ 10.50

ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 01.57 ರಿಂದ 03.31

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 06.09 ರಿಂದ 07.42

ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ