🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                      
  🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                                    ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 04/02/2019                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ  (01-05 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (04-55 am ರವರೆಗೆ)                                                      
 ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗೇ  (07-5 7am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಚತುಷ್ಪಾದ : ಕರಣೇ (01-12 pm ರವರೆಗೆ)                                                   
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-49 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-18 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                        
 🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಅವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಗರುಡ ಜಯಂತಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *08-13 am ಇಂದ 09-40 am                                                                   
   🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
11-07 am ಇಂದ 12-34 pm                                                              
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
02-00 pm ಇಂದ 03-27 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        
 ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                       
  06-16 pm ರಿಂದ 08-04 pm ರವರೆಗೆ