ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 06/09/2018                                         
ವಾರ : ಗುರು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ವರ್ಷ ಋತೌ
 ಶ್ರಾವಣ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ  (08-56 am ರವರೆಗೆ)                                                                      
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರೇ  (01-13 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ವರಿಯಾನ್ ಯೋಗೇ  (01-58 am ರವರೆಗೆ)                
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (12-15 pm ರವರೆಗೆ)                                  
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಿಥುನ-ಕಟಕ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-24 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಕಾಮಿಕಾ ಏಕಾದಶಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*01-50 pm ಇಂದ 03-22 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
09-14 am ಇಂದ 10-46 am
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
06-10 am ಇಂದ 07-42 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
12-59 pm ರಿಂದ 02-26 pm ರವರೆಗೆ