ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                                                                        
ದಿನಾಂಕ : 08/03/2019                                       

 ವಾರ : ಶುಕ್ರ ವಾರ                                                                                                                                    
 ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಫಾಲ್ಗುಣ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                            
ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ (11-32 pm ರವರೆಗೆ)                                   
ಭಾರ್ಗವ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (09-38 pm ರವರೆಗೆ)                                                
 ಶುಭ ಯೋಗೇ  (04-27 pm ರವರೆಗೆ)                                           
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (12-41 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌                                                                     
 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೀನ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                             
 🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-35 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                          
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               
  ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *11-01 am ಇಂದ 12-31 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
03-29 pm ಇಂದ 04-59 pm                                                               
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
08-02 am ಇಂದ 09-32 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        
 ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                        
 05-58 pm ರಿಂದ 07-43 pm ರವರೆಗೆ