ದಿನಾಂಕ : 21/08/2018

ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೇ

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ

ದಶಮಿ (06-28 am ರವರೆಗೆ)

ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರೇ (02-16 am ರವರೆಗೆ)

ವಿಷ್ಕಂಭ ಯೋಗೇ (04-01 pm ರವರೆಗೆ)

ವಣಿಜ : ಕರಣೇ (18-26 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ*‌ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು
‌ ‌ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ  ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-11 am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-34 pm

ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಮಂಗಳಗೌರೀ ವ್ರತ
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು
ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *03-30 pm ಇಂದ 05-03 pm

ಗುಳಿಕಕಾಲ 12-23 pm ಇಂದ 01-56 pm
ಯಮಗಂಡಕಾಲ 09-16 am ಇಂದ 10-49 am