ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ 80 ವರ್ಷ: ಕೋವಿಂದ್ ಭಾಗಿ

First Published 27, Dec 2018, 5:07 PM IST

ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಕೋವಿಂದರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು

ಕೋವಿಂದರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು

ವಾಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ, ಬಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಂದ್ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ

ವಾಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ, ಬಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಂದ್ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ

ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು

ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು

ಮಠದ ಯತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಂದ್

ಮಠದ ಯತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಂದ್

ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾರೈಕೆ

ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾರೈಕೆ

ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೊವಿಂದ್

ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೊವಿಂದ್

loader