ನವದೆಹಲಿ(ಜೂ.14): 2021-22 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ‍ರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆಟ್(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ) ಪೂರೈಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.