ಶಿಮ್ಲಾ(ಮೇ.02): ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೊಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖರಾಪತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಹರೀಶ್ ಚೌಹ್ಹಾಣ್, ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ:
ಸುಮಾರು 252ರಿಂದ 66 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಯುಗ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.